امام جواد علیه السلام: مَن زارَ عَمّتِی بِقُم فَلَه الجَنّة
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
حوزوی

شبکه های مجازی

*اطلاعیه مهم:

ادامه فعالیت کلیه معاونت های این مجموعه

در شبکه مجازی تلگرام

از تاریخ 1397/01/31 متوقف گردید.

به زودی شبکه های مجازی جایگزین معرفی خواهند شد.

اخبار > زمان مصاحبه قبول شدگان آزمون ورودی سطح 2 تبلیغ (تربیت راهنما)سال تحصیلی 97-1396


گزینش مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ

زمان مصاحبه قبول شدگان آزمون ورودی سطح 2 تبلیغ (تربیت راهنما)سال تحصیلی 97-1396

زمان مصاحبه قبول شدگان آزمون ورودی سطح 2 تبلیغ (تربیت راهنما) سال تحصیلی 97-1396 اعلام گردید.

 


زمان مصاحبه :

 از روز شنبه 1396/04/24 الی 1396/04/27

مدارک لازم زمان مصاحبه:

1- ارزیابی سطح1 حوزه                2- چهار قطعه عکس 

  3 - کپی شناسنامه و کارت ملی          4- تکمیل فرم ثبت نام 

 

مکان مصاحبه:

 45 متری شهید صدوقی-20متری فجر-خ دانش-مجتمع شهید صدوقی فاز 7 مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ – گزینش

تلفن :  32914971

با تشکر گزینش 1396/03/09


 

mailجهت دسترسی آسان از کلیدهای ترکیبی ctrl+f استفاده نمایید.mail

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی تاریخ مصاحبه روز  ساعت
1 وحدت ابراهيمي تقوي 4360332041 1396/04/24 شنبه 7:00
2 اسد احمدي بافتان 0013009958 1396/04/24 شنبه 7:00
3 حسين اخوان بهبهاني 0371274621 1396/04/24 شنبه 7:00
4 رضا اسدالله زاده 2740541813 1396/04/24 شنبه 7:00
5 محمد اسم حسيني 2740249081 1396/04/24 شنبه 7:00
6 محمدرضا اسمعيلي ويري 5890030647 1396/04/24 شنبه 7:00
7 غلامرضا اقايي 1534105344 1396/04/24 شنبه 7:00
8 محمد اكبرزاده 2840229749 1396/04/24 شنبه 7:00
9 مجتبي اكبري 4360426038 1396/04/24 شنبه 8:00
10 حسين اكبري 5890042661 1396/04/24 شنبه 8:00
11 ابوالفضل اكبري صفي آبادي 0370885783 1396/04/24 شنبه 8:00
12 صفرعلي اكرادي 4372308973 1396/04/24 شنبه 8:00
13 سعيد اميرمحمدي 3020485762 1396/04/24 شنبه 8:00
14 محسن اميريان 3020287367 1396/04/24 شنبه 8:00
15 محمد ايرانشاهي ننجي 0075854457 1396/04/24 شنبه 8:00
16 مهدي ايرانمنش 2980713031 1396/04/24 شنبه 8:00
17 عليرضا ايزدي 3860683020 1396/04/24 شنبه 9:00
18 حسين آجرلو 4120316777 1396/04/24 شنبه 9:00
19 نقي آذرپندار 4220504974 1396/04/24 شنبه 9:00
20 صابر آقازاده 1570354413 1396/04/24 شنبه 9:00
21 علي آقايي شوكي 6300020134 1396/04/24 شنبه 9:00
22 مجتبي بابائي خماركي 4310950582 1396/04/24 شنبه 9:00
23 امين باغبانپور مرغزار 0922790132 1396/04/24 شنبه 9:00
24 محمد باقرزاده اول الوار 4060038415 1396/04/24 شنبه 9:00
25 محمد باقريان اصل شربياني 0480586861 1396/04/24 شنبه 10:00
26 محمد كاظم بخشايش 2580476024 1396/04/24 شنبه 10:00
27 ابوذر بندكار جوكندان 2620299543 1396/04/24 شنبه 10:00
28 سعيد بهروز اوزون اوبه 2960122550 1396/04/24 شنبه 10:00
29 محسن بيات 0082612994 1396/04/24 شنبه 10:00
30 محمد بيگدلي 4360392710 1396/04/24 شنبه 10:00
31 مجتبي بيگدلي 4360367031 1396/04/24 شنبه 10:00
32 سجاد تبرته 5440044442 1396/04/24 شنبه 10:00
33 عبدالرحمان توحيدي مقدم 4260184113 1396/04/24 شنبه 11:00
34 هادي تيمورزاده 1540251306 1396/04/24 شنبه 11:00
35 محمدرضا جعفر بهمني بناب 1680162373 1396/04/24 شنبه 11:00
36 رضا جعفري 2930065907 1396/04/24 شنبه 11:00
37 منصور جمالي 0910155364 1396/04/24 شنبه 11:00
38 اسماعيل جمشيدي 1602388628 1396/04/24 شنبه 11:00
39 ابوالفضل جهان پور 0 1396/04/24 شنبه 11:00
40 مجيد جهانبخش 1150126698 1396/04/24 شنبه 11:00
41 علي جهانشاهي 3120255319 1396/04/24 شنبه 12:00
42 عليرضا جهانگير 0371331641 1396/04/24 شنبه 12:00
43 محمد جوادي 1520268858 1396/04/24 شنبه 12:00
44 ابراهيم جوادي 2480145875 1396/04/24 شنبه 12:00
45 مهدي جوكار 2420429001 1396/04/24 شنبه 12:00
46 ستار چراغيان 4060789283 1396/04/24 شنبه 12:00
47 وحيد حدادي 1361033487 1396/04/24 شنبه 12:00
48 ابوالفضل حسين آبادي 0990271080 1396/04/24 شنبه 12:00
49 محمدرضا حسيني 2500166066 1396/04/25 یکشنبه 7:00
50 سيد علي حسيني 1920135464 1396/04/25 یکشنبه 7:00
51 محمد حسيني 0520323998 1396/04/25 یکشنبه 7:00
52 مهدي حسيني اطهر 2500100431 1396/04/25 یکشنبه 7:00
53 حميد حشمتي 1361623519 1396/04/25 یکشنبه 7:00
54 مصطفي حقاني نعمتي 0630185956 1396/04/25 یکشنبه 7:00
55 محمدعلي حيدري 5130051483 1396/04/25 یکشنبه 7:00
56 سعيد حيدري 0386155429 1396/04/25 یکشنبه 7:00
57 حسين حيدريان 3240996650 1396/04/25 یکشنبه 8:00
58 محمد رضا خاركن 1520071345 1396/04/25 یکشنبه 8:00
59 ياسر خسروي مرام 4240333751 1396/04/25 یکشنبه 8:00
60 علي خشتان 4220336125 1396/04/25 یکشنبه 8:00
61 صابر خورشيد 3770138491 1396/04/25 یکشنبه 8:00
62 رضا خورشيدي 1610280891 1396/04/25 یکشنبه 8:00
63 ابراهيم دارابي 3860629328 1396/04/25 یکشنبه 8:00
64 وحيد دارائي 2610070004 1396/04/25 یکشنبه 8:00
65 سيد علي داودالموسوي 0010454888 1396/04/25 یکشنبه 9:00
66 داود درويشي 4310071260 1396/04/25 یکشنبه 9:00
67 حسين دلفاني 4060942863 1396/04/25 یکشنبه 9:00
68 مجيد دهيده 3240725320 1396/04/25 یکشنبه 9:00
69 عنايت ديورخش 4240182905 1396/04/25 یکشنبه 9:00
70 مهدي رحمت نيا 2680009592 1396/04/25 یکشنبه 9:00
71 سجاد رحيمي 4310518958 1396/04/25 یکشنبه 9:00
72 حامد رحيمي 1640062238 1396/04/25 یکشنبه 9:00
73 احمد رحيمي 1129922812 1396/04/25 یکشنبه 10:00
74 حسين رشيدپور 2940140936 1396/04/25 یکشنبه 10:00
75 حسين رشيدي 4530152448 1396/04/25 یکشنبه 10:00
76 موسي رضايي زاده 6080116881 1396/04/25 یکشنبه 10:00
77 سيد محمد حسن رضوي سرآسيا 0923669507 1396/04/25 یکشنبه 10:00
78 ابوالفضل رمضاني 5020020011 1396/04/25 یکشنبه 10:00
79 مهدي رمضاني 5380046177 1396/04/25 یکشنبه 10:00
80 امين رمضاني 5240063877 1396/04/25 یکشنبه 10:00
81 حامد روحي زهرائي 5090057230 1396/04/25 یکشنبه 11:00
82 اميد روحيا 3970164060 1396/04/25 یکشنبه 11:00
83 عليرضا رئيسي پور 0373006152 1396/04/25 یکشنبه 11:00
84 حسين زارع كردآباد 1700093797 1396/04/25 یکشنبه 11:00
85 علي زارعي 1710023619 1396/04/25 یکشنبه 11:00
86 محسن زاهدي گندماني 6290003593 1396/04/25 یکشنبه 11:00
87 محسن زماني 5900015173 1396/04/25 یکشنبه 11:00
88 احمد زمندي 5219969919 1396/04/25 یکشنبه 11:00
89 علي رضا زيدابادي نژاد 3071280920 1396/04/25 یکشنبه 12:00
90 حسن زيودار 4133136322 1396/04/25 یکشنبه 12:00
91 رضا ستارزاده 2900287774 1396/04/25 یکشنبه 12:00
92 محمد صادق سرداري 1450328156 1396/04/25 یکشنبه 12:00
93 علي سعادت 1220057851 1396/04/25 یکشنبه 12:00
94 سجاد سليماني راد 4580288963 1396/04/25 یکشنبه 12:00
95 رضا سليمي 4380279707 1396/04/25 یکشنبه 12:00
96 سيد امير حسين سيادتي 0371464412 1396/04/25 یکشنبه 12:00
97 سيد ميكاييل سيداكبري 2790462593 1396/04/26 دوشنبه 7:00
98 ميرسجاد سيدوليلو 2790355940 1396/04/26 دوشنبه 7:00
99 علي شريفي 4360396775 1396/04/26 دوشنبه 7:00
100 محمد رضا شفيعي 0386061483 1396/04/26 دوشنبه 7:00
101 نعمت شفيعي 5870015952 1396/04/26 دوشنبه 7:00
102 عبداله شهلي بر 3580407643 1396/04/26 دوشنبه 7:00
103 عرفان شيرزادي پناه چله 3320052594 1396/04/26 دوشنبه 7:00
104 سجاد شيري 1570333378 1396/04/26 دوشنبه 7:00
105 توحيد شيري 0371424811 1396/04/26 دوشنبه 8:00
106 محمد شيري نيا 5810005861 1396/04/26 دوشنبه 8:00
107 احمد صادقي مهر 4220529950 1396/04/26 دوشنبه 8:00
108 قادر صارمي مجنده 1467573442 1396/04/26 دوشنبه 8:00
109 محمدرضا صالحي 1080436243 1396/04/26 دوشنبه 8:00
110 حبيب الله صالحي پور 1050460911 1396/04/26 دوشنبه 8:00
111 محمدرضا صفري 1142383751 1396/04/26 دوشنبه 8:00
112 محمد رضا عباس بيگي 0890409102 1396/04/26 دوشنبه 8:00
113 محمد حسين عبد الملكي 0371670306 1396/04/26 دوشنبه 9:00
114 سعيد عبدالملكي 3790329592 1396/04/26 دوشنبه 9:00
115 مهدي عبدالهي 5380065481 1396/04/26 دوشنبه 9:00
116 سيد ابراهيم عدالت پور 4260166204 1396/04/26 دوشنبه 9:00
117 سيد محمد حسين عدناني 0370064224 1396/04/26 دوشنبه 9:00
118 مهدي عزيزي 2960375076 1396/04/26 دوشنبه 9:00
119 سيدعلي عزيزي زاويه 1639316574 1396/04/26 دوشنبه 9:00
120 حسن عشقي 6230020475 1396/04/26 دوشنبه 9:00
121 احسان علوي 5070079344 1396/04/26 دوشنبه 10:00
122 علي علي عسگري 0371283991 1396/04/26 دوشنبه 10:00
123 علي غفاري 2900300592 1396/04/26 دوشنبه 10:00
124 صادق فاطمي 6160000632 1396/04/26 دوشنبه 10:00
125 مهدي فاطمي كيا 2790353549 1396/04/26 دوشنبه 10:00
126 مهدي فتاحي وايقان 1720168660 1396/04/26 دوشنبه 10:00
127 مجتبي فتحي پور 3060394237 1396/04/26 دوشنبه 10:00
128 هاشم فدايي 0590178131 1396/04/26 دوشنبه 10:00
129 پرويز فرج اللهي عليشاه 1720073333 1396/04/26 دوشنبه 11:00
130 سعيد فريدي 1360455604 1396/04/26 دوشنبه 11:00
131 نويد فصيح رامندي 4380265927 1396/04/26 دوشنبه 11:00
132 حسين فلاح باغخيراتي 0780594071 1396/04/26 دوشنبه 11:00
133 سعيد قانعي 0310737982 1396/04/26 دوشنبه 11:00
134 علي قرباني 4311015461 1396/04/26 دوشنبه 11:00
135 محمدصادق قرباني پور 4820034618 1396/04/26 دوشنبه 11:00
136 محمد قلندري 3120269719 1396/04/26 دوشنبه 11:00
137 سعيد قلي بيگي 4310596835 1396/04/26 دوشنبه 12:00
138 نصرت قلي زاده 1640002871 1396/04/26 دوشنبه 12:00
139 حجت كاركن 5230070803 1396/04/26 دوشنبه 12:00
140 حسين كاظم زاده 5070010395 1396/04/26 دوشنبه 12:00
141 بهمن كرامتي حور 1450359851 1396/04/26 دوشنبه 12:00
142 تاج الدين كرمي 4540053965 1396/04/26 دوشنبه 12:00
143 عرفان كرمي 4850146910 1396/04/26 دوشنبه 12:00
144 محمد رسول كرمي 3860869388 1396/04/26 دوشنبه 12:00
145 محسن كشاورزي 2360214357 1396/04/27 سه شنبه 7:00
146 محمدجواد گريكي پور 2994150689 1396/04/27 سه شنبه 7:00
147 محمد باقر گلابگير 1190219158 1396/04/27 سه شنبه 7:00
148 سيروس گودرزي 2380153132 1396/04/27 سه شنبه 7:00
149 سلمان گوران 3790098930 1396/04/27 سه شنبه 7:00
150 علي مجتهدزاده 0370716612 1396/04/27 سه شنبه 7:00
151 سهراب محرابي فر 1050433882 1396/04/27 سه شنبه 7:00
152 محمد مهدي محرمي 5049847151 1396/04/27 سه شنبه 7:00
153 مرتضي محمدي 4310673082 1396/04/27 سه شنبه 8:00
154 محمد محمدي 1080381112 1396/04/27 سه شنبه 8:00
155 حميد محمدي 0923155937 1396/04/27 سه شنبه 8:00
156 محمد هادي محمودي 2940107688 1396/04/27 سه شنبه 8:00
157 ايمان محمودي 0922671850 1396/04/27 سه شنبه 8:00
158 عليرضا محول 5269497166 1396/04/27 سه شنبه 8:00
159 سجاد مرادي 4200557614 1396/04/27 سه شنبه 8:00
160 عليرضا مرادي 4271032441 1396/04/27 سه شنبه 8:00
161 جعفر مرادي 0370840291 1396/04/27 سه شنبه 9:00
162 رضا مرداني 6290008226 1396/04/27 سه شنبه 9:00
163 سيد حسين مسعودي علوي 1263557856 1396/04/27 سه شنبه 9:00
164 وحدت مشمول باشبلاغ 2930088532 1396/04/27 سه شنبه 9:00
165 كامران مصلي نژاد 6540070136 1396/04/27 سه شنبه 9:00
166 رحيم معين نسب 2002652546 1396/04/27 سه شنبه 9:00
167 محمد ملكيان 0371608007 1396/04/27 سه شنبه 9:00
168 محمود ملكيان 3240604272 1396/04/27 سه شنبه 9:00
169 سجاد منافي زاده 1361520809 1396/04/27 سه شنبه 10:00
170 علي منصوري رضي 6240013080 1396/04/27 سه شنبه 10:00
171 رضا مهدوي 2020252554 1396/04/27 سه شنبه 10:00
172 محمد مهدوي 6360079641 1396/04/27 سه شنبه 10:00
173 حسن مهدي خاني 2790037124 1396/04/27 سه شنبه 10:00
174 علي اصغر موذني 0386527271 1396/04/27 سه شنبه 10:00
175 سيد هادي موسوي 4360452365 1396/04/27 سه شنبه 10:00
176 سيدامير موسوي نصر 1870256352 1396/04/27 سه شنبه 10:00
177 علي مولاپور خواجوئي 2994037904 1396/04/27 سه شنبه 11:00
178 مير حبيب مير قاسمي 1730115071 1396/04/27 سه شنبه 11:00
179 ميثم ميرزايي 5090166277 1396/04/27 سه شنبه 11:00
180 رضا ناصري گيلانده 1450839541 1396/04/27 سه شنبه 11:00
181 مقصود نامور توتاخانه 1680055097 1396/04/27 سه شنبه 11:00
182 حسين نبوي 5090098778 1396/04/27 سه شنبه 11:00
183 مهدي نجفي دهجلالي 4360438915 1396/04/27 سه شنبه 11:00
184 سجاد نخعي نژاد 3210057680 1396/04/27 سه شنبه 11:00
185 زهير نصرتي 3350229611 1396/04/27 سه شنبه 12:00
186 سيد محمد رضا نوربخش 4133178416 1396/04/27 سه شنبه 12:00
187 محمود نوري 3920426363 1396/04/27 سه شنبه 12:00
188 رحيم نوري انگوت 6040029986 1396/04/27 سه شنبه 12:00
189 محمد نوري زاده مزرعه شادي 5670040384 1396/04/27 سه شنبه 12:00
190 علي نورياني 4311228686 1396/04/27 سه شنبه 12:00
191 حسين نويدي 1382245807 1396/04/27 سه شنبه 12:00
192 محمد نيكزاد 0371556988 1396/04/27 سه شنبه 12:00
193 اميرحسين هادي پورقاسم آبادي 3040371630 1396/04/27 سه شنبه 13:00
194 پژمان وفائي فرد 2380351082 1396/04/27 سه شنبه 13:00
195 محمد كاظم ياري 2298693651 1396/04/27 سه شنبه 13:00
196 روح الله ياري 2280239744 1396/04/27 سه شنبه 13:00
197 جواد يوزباشي 5870013453 1396/04/27 سه شنبه 13:00
198 محمد يوزباشي 5870004039 1396/04/27 سه شنبه 13:00
199 محمد يوسفي 0371297877 1396/04/27 سه شنبه 13:00

 
نسخه چاپي

تاریخ ارسال مطلب : سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦ / شماره خبر : ٣٩١٨٣٩ / تعداد بازدید : 3090

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

 

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه علمیّه قم می باشد.

 

شماره تماس های مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ

مخابرات مجتمع شهید صدوقی: 02532922055

* گزینش مرکز تخصصی تبلیغ 02532914971 * آموزش سطح 2 (تربیت راهنما) 02532908040
* آموزش نیمه حضوری(سطح 2، 3 ، 4) 02532902940 * آموزش سطح 3 (مبلغان ویژه) 02532932474
* امور فارغ التحصیلان سفیران هدایت 02532940534 * آموزش سطح 4 (دکتری) 02532940895
* معاونت پژوهش 02532912699 * معاونت تبلیغ و تهذیب 02532908092
* معاونت آموزش 02532908091 * معاونت اداری مالی 02532940378
* دفتر مدیر مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ 02532935924 * قائم مقام مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ 02532940539

mailآدرس: قم المقدسه، خیابان 45 متری شهید صدوقی، 20 متری فجر، 8 متری دانش، مجتمع شهید صدوقی، فاز 7

بازگشت به ابتدای صفحه سایت