امام جواد علیه السلام: مَن زارَ عَمّتِی بِقُم فَلَه الجَنّة
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
حوزوی

شبکه های مجازی

*اطلاعیه مهم:

ادامه فعالیت کلیه معاونت های این مجموعه

در شبکه مجازی تلگرام

از تاریخ 1397/01/31 متوقف گردید.

به زودی شبکه های مجازی جایگزین معرفی خواهند شد.

اعلام نتایج سطح2 تربیت راهنما

ردیف نام نام خانوادگی کدملی تاریخ مصاحبه روز ساعت
1 علي ابراهيمي 0639958125 95/03/05 چهارشنبه  8:00
2 مهران ابوالحسني 0410397512 95/03/05 چهارشنبه  8:00
3 ابراهيم ابوعلي زاده 0310429765 95/03/05 چهارشنبه  8:00
4 مجتبي ارجيني 4311075782 95/03/05 چهارشنبه  8:00
5 علي اسفندياري 3980119572 95/03/05 چهارشنبه  8:00
6 سليمان اشرفي تركسلويه 2440109088 95/03/05 چهارشنبه  8:00
7 محمدحسن اقبالي فر 0371271746 95/03/05 چهارشنبه  8:00
8 عليرضا اكبري 2480305562 95/03/05 چهارشنبه  8:00
9 محمد اميني جشوقاني 5659919049 95/03/05 چهارشنبه 9:00
10 سعيد ايران پور 3120231691 95/03/05 چهارشنبه 9:00
11 عرفان ايرانپور 3120243507 95/03/05 چهارشنبه 9:00
12 بهزاد ايزديار 4260111061 95/03/05 چهارشنبه 9:00
13 محمدحسين آخوندي 3860162659 95/03/05 چهارشنبه 9:00
14 حسين آفرند 3040355503 95/03/05 چهارشنبه 9:00
15 مرتضي آقازاده 1590069234 95/03/05 چهارشنبه 9:00
16 حسين بابايي 0919948766 95/03/05 چهارشنبه 9:00
17 حسين بازرگان نوجه ده سادت 1710132183 95/03/05 چهارشنبه 9:00
18 مجيد باغنده 6000017091 95/03/05 چهارشنبه 9:00
19 پيام بديعي 3860360787 95/03/05 چهارشنبه 10:00
20 محمد برنا 3970030129 95/03/05 چهارشنبه 10:00
21 يونس برومند فر 4190195405 95/03/05 چهارشنبه 10:00
22 قاسم بشيري 5020060801 95/03/05 چهارشنبه 10:00
23 مهدي بهشتي ورد 0386450072 95/03/05 چهارشنبه 10:00
24 افشين بيدار احمدبيگلو 1660224403 95/03/05 چهارشنبه 10:00
25 مجتبي بيگدلي 4360367031 95/03/05 چهارشنبه 10:00
26 مجتبي پايدار 3934538207 95/03/05 چهارشنبه 10:00
27 مهدي پاينده نجف ابادي 1130324222 95/03/05 چهارشنبه 10:00
28 ابوالفضل پرورده شندي 1720048290 95/03/05 چهارشنبه 11:00
29 مسعود پژوهش 2710064251 95/03/05 چهارشنبه 11:00
30 مرتضي تاجگردون 1250062977 95/03/05 چهارشنبه 11:00
31 محمد توحيدي راد 0690133243 95/03/05 چهارشنبه 11:00
32 محسن جان نثار 1160191591 95/03/05 چهارشنبه 11:00
33 حميد جعفري 0610049161 95/03/05 چهارشنبه 11:00
34 امير جليلي طهرابند 0371191319 95/03/05 چهارشنبه 11:00
35 حميد جمشيدي 1590183924 95/03/05 چهارشنبه 11:00
36 رامين جنگي 1360985141 95/03/05 چهارشنبه 11:00
37 قدرت جواهري 3258528888 95/03/05 چهارشنبه 12:00
38 يونس جوكار 2360369032 95/03/05 چهارشنبه 12:00
39 مرتضي حاجي پور 3180019654 95/03/05 چهارشنبه 12:00
40 نادر حاجيان 1130187284 95/03/05 چهارشنبه 12:00
41 وحيد حدادي باويل 1361033487 95/03/05 چهارشنبه 12:00
42 بهزاد حسنوند 4180101939 95/03/05 چهارشنبه 12:00
43 سيداصغر حسيني 1570221006 95/03/05 چهارشنبه 12:00
44 علي حمزه لو 4270480394 95/03/05 چهارشنبه 12:00
45 صابر حيدرپور 6000000545 95/03/05 چهارشنبه 12:00
46 عباس حيدري 3490293630 95/03/06 پنج شنبه  8:00
47 يوسف خان احمدلو 4270393351 95/03/06 پنج شنبه  8:00
48 محمد خانمحمدي 0520511476 95/03/06 پنج شنبه  8:00
49 مهدي خداپرست 0769497314 95/03/06 پنج شنبه  8:00
50 علي خسروي 0880175419 95/03/06 پنج شنبه  8:00
51 حامد خسروي 2730006559 95/03/06 پنج شنبه  8:00
52 مسعود خسروي فرد 3860549103 95/03/06 پنج شنبه  8:00
53 محسن خواجه 4970191522 95/03/06 پنج شنبه  8:00
54 علي خير انديش 2420543424 95/03/06 پنج شنبه  8:00
55 عباس درخشاني 2249885974 95/03/06 پنج شنبه  9:00
56 اكبر درخشي گنبري 1700030027 95/03/06 پنج شنبه  9:00
57 امين دهقاني 4180130904 95/03/06 پنج شنبه  9:00
58 رضا ديواني 1570157081 95/03/06 پنج شنبه  9:00
59 عنايت ديورخش 4240182905 95/03/06 پنج شنبه  9:00
60 مجيد ذوالفقارقشلاق 0013611135 95/03/06 پنج شنبه  9:00
61 عباسعلي رباني نژاد 0759919860 95/03/06 پنج شنبه  9:00
62 محمدرضا ربيعي 6199762568 95/03/06 پنج شنبه  9:00
63 علي رحمتي 0371554942 95/03/06 پنج شنبه  9:00
64 مسعود رحيمي 3860187651 95/03/06 پنج شنبه  10:00
65 سيد محمد طاهر رخشان 6000049803 95/03/06 پنج شنبه  10:00
66 حكيم الدين رزمجو مهين 0016085183 95/03/06 پنج شنبه  10:00
67 محمد رستمي 2372268066 95/03/06 پنج شنبه  10:00
68 حسين رشيدپور 2940140936 95/03/06 پنج شنبه  10:00
69 هادي رضايي 4240089913 95/03/06 پنج شنبه  10:00
70 مهدي رفيعي 0371106850 95/03/06 پنج شنبه  10:00
71 حامد رمضاني 2440209228 95/03/06 پنج شنبه  10:00
72 رضا رنجپور بناب 1680164767 95/03/06 پنج شنبه  11:00
73 مسعود روشني 0780247108 95/03/06 پنج شنبه  11:00
74 علي زماني 0480255385 95/03/06 پنج شنبه  11:00
75 مرتضي زندباف 5590013720 95/03/06 پنج شنبه  11:00
76 علي سبحان 2790343489 95/03/06 پنج شنبه  11:00
77 ميرتوحيد سجادي 1570303861 95/03/06 پنج شنبه  11:00
78 حبيب الله سروستاني 4810104206 95/03/06 پنج شنبه  11:00
79 محمدرضا سعدي 3241317994 95/03/06 پنج شنبه  11:00
80 يونس سعيدي 3380236764 95/03/06 پنج شنبه  11:00
81 حسين سلطاني 4310982611 95/03/06 پنج شنبه  12:00
82 ايوب سلمانيزاده اويلق 1360355723 95/03/06 پنج شنبه  12:00
83 سعيد سليماني 4420255201 95/03/06 پنج شنبه  12:00
84 عبدالله سميعي نيا 1900370204 95/03/06 پنج شنبه  12:00
85 حسن سنجري 3673475460 95/03/06 پنج شنبه  12:00
86 عليرضا سنچولي 3660588441 95/03/06 پنج شنبه  12:00
87 علي اكبر سهامي مهر 4032303193 95/03/06 پنج شنبه  12:00
88 ميرجواد سيد خليلي 6400025197 95/03/06 پنج شنبه  12:00
89 سيدمحمد سيدي مقدم 0901687278 95/03/06 پنج شنبه  12:00
90 مهدي شاورام 2280358451 95/03/08 شنبه 8:00
91 امين شجاعي 1080271661 95/03/08 شنبه 8:00
92 عليرضا شجاعي علي آبادي 4310683665 95/03/08 شنبه 8:00
93 رسول شريفي 2790242356 95/03/08 شنبه 8:00
94 نعمت شفيعي 5870015952 95/03/08 شنبه 8:00
95 عظيم شكري 5670002350 95/03/08 شنبه 8:00
96 مسعود شكري 2940103811 95/03/08 شنبه 8:00
97 رضا شيري 0371068592 95/03/08 شنبه 8:00
98 ميثم صالحي 0890405263 95/03/08 شنبه 8:00
99 مصطفي صالحي 6150010937 95/03/08 شنبه 9:00
100 محمد صالحي دوست 1050227425 95/03/08 شنبه 9:00
101 مهدي صالحي كيا 1063910501 95/03/08 شنبه 9:00
102 ميلاد صفري 0520341252 95/03/08 شنبه 9:00
103 حسين ضياالديني 3040316461 95/03/08 شنبه 9:00
104 سيد تقي طباطبايي شند آباد 1720057753 95/03/08 شنبه 9:00
105 علي عابدي 4580273621 95/03/08 شنبه 9:00
106 ياسين عباسي 1570385149 95/03/08 شنبه 9:00
107 مهيم عبداللهي 3580245732 95/03/08 شنبه 9:00
108 حسن عبداللهي خرمالو 1730095127 95/03/08 شنبه 10:00
109 حسين علم جو 3790029432 95/03/08 شنبه 10:00
110 ياسر علي دادي 5500031971 95/03/08 شنبه 10:00
111 حسين علي زاده 0370939395 95/03/08 شنبه 10:00
112 جواد علي نژاد 4930074347 95/03/08 شنبه 10:00
113 كمال عليزاده 6040027665 95/03/08 شنبه 10:00
114 علي عليزاده 4040027388 95/03/08 شنبه 10:00
115 سيدرحيم عنايي 3210050368 95/03/08 شنبه 10:00
116 سعيد غفارپور 2790518963 95/03/08 شنبه 10:00
117 مهدي غفاري نيارق 1450554474 95/03/08 شنبه 11:00
118 حسن فدائي 0603332854 95/03/08 شنبه 11:00
119 سياوش فرج الهي 2700034732 95/03/08 شنبه 11:00
120 محمد فرجي نيك 6170022078 95/03/08 شنبه 11:00
121 فرزاد فرح بخش راد 4240367964 95/03/08 شنبه 11:00
122 محمدجواد فرخي كيا 6070019601 95/03/08 شنبه 11:00
123 عباس فغاني 5399874415 95/03/08 شنبه 11:00
124 محمد حسين فياضي 4480048308 95/03/08 شنبه 11:00
125 اسماعيل فيض ابادي 0370627377 95/03/08 شنبه 11:00
126 حسين قدرت زاده 0860091287 95/03/08 شنبه 12:00
127 علي اكبر قريشوندي 1830097954 95/03/08 شنبه 12:00
128 ناصر قوطي آبادي 4360416571 95/03/08 شنبه 12:00
129 امين قياسي 4680024860 95/03/08 شنبه 12:00
130 رضا كاربخش راوري 3210021074 95/03/08 شنبه 12:00
131 اسماعيل كارگر 5030035699 95/03/08 شنبه 12:00
132 وحيد كاظمي 4411238039 95/03/08 شنبه 12:00
133 محمد رضا كاظمي 3040299190 95/03/08 شنبه 12:00
134 محمود كاظمي جعفرلو 4269872012 95/03/08 شنبه 12:00
135 سعيد كريمي بدر آبادي 0421981768 95/03/09 یکشنبه 8:00
136 ابوالفضل كوشكي 1570247390 95/03/09 یکشنبه 8:00
137 محمدحسين كيومرثي 0371466709 95/03/09 یکشنبه 8:00
138 محسن محبي 3240827484 95/03/09 یکشنبه 8:00
139 ميثم محمدباقري 1680037269 95/03/09 یکشنبه 8:00
140 مجتبي محمدپور 0640248039 95/03/09 یکشنبه 8:00
141 مهدي محمدپور 1450211674 95/03/09 یکشنبه 8:00
142 جواد محمدي 0480538727 95/03/09 یکشنبه 8:00
143 ناصر محمدي 1520008325 95/03/09 یکشنبه 8:00
144 سعيد محمدي 1129935833 95/03/09 یکشنبه 9:00
145 روح الله محمدي 2170024387 95/03/09 یکشنبه 9:00
146 ابوطالب محمدي سليماني 5830022461 95/03/09 یکشنبه 9:00
147 مسعود محمدي سليماني 5839958689 95/03/09 یکشنبه 9:00
148 محمدعلي محمديان 4592103513 95/03/09 یکشنبه 9:00
149 مهدي مرادي 4360339399 95/03/09 یکشنبه 9:00
150 حسين مرادي پور 0014913321 95/03/09 یکشنبه 9:00
151 علي مظاهري 1080132252 95/03/09 یکشنبه 9:00
152 محمد مقدم زاباد 4310496687 95/03/09 یکشنبه 9:00
153 صياد ملك احمدي 4490161670 95/03/09 یکشنبه 10:00
154 حميد ملكي 1292015128 95/03/09 یکشنبه 10:00
155 سيد ذبيح اله موسوي 0921469276 95/03/09 یکشنبه 10:00
156 سيد علي موسوي 2400158061 95/03/09 یکشنبه 10:00
157 سيداحمد موسوي 2360115871 95/03/09 یکشنبه 10:00
158 سيد محمد صادق موسوي 2380204225 95/03/09 یکشنبه 10:00
159 سيد عباس موسوي 3560081947 95/03/09 یکشنبه 10:00
160 رضا مهدي پور 1740093712 95/03/09 یکشنبه 10:00
161 جواد مهران خواه 0371135095 95/03/09 یکشنبه 10:00
162 سيد روح الله ميرحسيني رناني 1270864769 95/03/09 یکشنبه 11:00
163 تقي ميرزايي 2910061272 95/03/09 یکشنبه 11:00
164 سيدمحمد ميرقيصري 0386160171 95/03/09 یکشنبه 11:00
165 محمد نجف شاه آبادي 1990329527 95/03/09 یکشنبه 11:00
166 عباس نجفي 1501507192 95/03/09 یکشنبه 11:00
167 علي نوري 1289230528 95/03/09 یکشنبه 11:00
168 حامد نيكوئي زاده 4240325234 95/03/09 یکشنبه 11:00
169 سجاد يزداني 2930050934 95/03/09 یکشنبه 11:00
170 محمد يوسفي 0371297877 95/03/09 یکشنبه 11:00

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

 

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه علمیّه قم می باشد.

 

شماره تماس های مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ

مخابرات مجتمع شهید صدوقی: 02532922055

* گزینش مرکز تخصصی تبلیغ 02532914971 * آموزش سطح 2 (تربیت راهنما) 02532908040
* آموزش نیمه حضوری(سطح 2، 3 ، 4) 02532902940 * آموزش سطح 3 (مبلغان ویژه) 02532932474
* امور فارغ التحصیلان سفیران هدایت 02532940534 * آموزش سطح 4 (دکتری) 02532940895
* معاونت پژوهش 02532912699 * معاونت تبلیغ و تهذیب 02532908092
* معاونت آموزش 02532908091 * معاونت اداری مالی 02532940378
* دفتر مدیر مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ 02532935924 * قائم مقام مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ 02532940539

mailآدرس: قم المقدسه، خیابان 45 متری شهید صدوقی، 20 متری فجر، 8 متری دانش، مجتمع شهید صدوقی، فاز 7

بازگشت به ابتدای صفحه سایت